hirdetés
hirdetés

Jogi nyilatkozat

Az újautókereső.hu weboldalt (a továbbiakban: honlapot) az újautókereső.hu Kft. (1183 Budapest, Illocska u.11.) (a továbbiakban: újautókereső) üzemelteti.

Az Ön adatainak védelme

Ön a honlapunkat természetesen ingyenesen és anélkül használhatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele, csak kérés, bizonyos okkal(pl.nyeremény megküldéséhez). Az újautókereső mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Az újautókereső az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja, mert az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Mi magunk és internetes szolgáltatónk törekszünk arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön,a tudomásunkra jutott információkat üzleti titokként kezeljük. A honlap egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k elutasítása esetén egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az újautókereső statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a honlap mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Felelősség

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az itt elérhető tartalom (ideértve a honlap működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - az általunk felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - az újautókereső nem felel. A honlapon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért az újautókereső semmilyen felelősséget nem vállal. Döntései meghozatala előtt a weboldal adatainak használata mellett véglegesen tájékozódjon a forrásnál, az illetékes vezérképviseletnél, vagy autókereskedőnél.

A honlap Fórum oldalán található véleményeket, hozzászólásokat az újautókereső nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért az újautókereső semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli. A tartalomért a felelősséget kizárólag az elhelyező viseli, ugyanakkor valamely véleménynek a honlapra történő elküldésével a felhasználó automatikusan elfogadja, hogy az újautókereső a Fórum rovatban közzétett véleményeket a megadott felhasználói név megjelölésével felhasználja.